• Standaard header

Nieuws

 • Baumgart Sociaal Veilig: sociale dienstverleners

  Baumgart Sociaal Veilig gaat zich voortaan richten op de ondersteuning van zorgprofessionals.

  Lees meer
 • Actieplan Wapens en Jongeren

  Met het actieplan Wapens en Jongeren worden de handen ineengeslagen tegen wapengeweld en -bezit onder jongeren.

  Lees meer
 • Het dagelijkse digitale leven van jongeren met een licht verstandelijke beperking

  In de zorg voor en begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) is nog onvoldoende aandacht voor het digi

  Lees meer
Meer nieuws

Klachtenregeling

Artikel 1. Definities en reikwijdte 

Deze regeling verstaat onder: 

1. de organisatie: Baumgart Sociaal Veilig; 
2. de klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie; 
3. een gedraging : het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers;
4. de beklaagde: de organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend; 
5. een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde; 
6. de klachtencommissie: de commissie welke bevoegd is de klaagschriften in tweede aanleg in behandeling te nemen; 
7. een beroepschrift: een schriftelijke klacht tegen de beslissing van een directeur, het uitblijven van een beslissing van een directeur of een gedraging van een directeur.  


Artikel 2. Toepassingsgebied 

Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van Baumgart Sociaal Veilig en haar medewerkers.  


Artikel 3. Wijze van indienen 

1. Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij de directeur van de organisatie die de gedraging verricht heeft. 

2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:

 • de naam en het adres van de klager; 
 • de datum; 
 • een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt; 
 • de gronden waarop de klager bezwaar maakt 

3. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de directeur van de organisatie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen. 

4. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen.  


Artikel 4. Indieningstermijn 

De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden. 


Artikel 5. Kostenloze behandeling

Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden.  


Artikel 6. Ontvangstbevestiging

De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bericht van ontvangst. 

Artikel 7. Kopie naar Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een kopie van het klaagschrift aan de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 


Artikel 8. Mondelinge behandelingsprocedure

1. De directeur van de organisatie onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud. 
2. De directeur hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen.  


Artikel 9. Schriftelijke behandelingsprocedure

1. Indien de klager niet gehoord wenst te worden, volgt een schriftelijke behandeling van de klacht. 
2. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3, wordt het klaagschrift niet in behandeling genomen.  


Artikel 10. Beslissing 

De directeur beslist binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht. 


Artikel 11. Schriftelijke mededeling

De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.  


Artikel 12. Beroepschrift

Binnen zes weken na ontvangst van de beslissing van de directeur kan een beroepschrift ingediend worden bij de nader aan te wijzen onafhankelijke klachtencommissie. 


Artikel 13. Wijze van indienen

1. Een klager of zijn gemachtigde kan een beroepschrift indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. 

2. Een beroepschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:

 • de naam en het adres van de klager; 
 • de datum; 
 • een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt; 
 • de gronden waarop de klager bezwaar maakt. 

3. Indien het beroepschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten, stelt de klachtencommissie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen. 

4. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen.  


Artikel 14. Ontvangstbevestiging

De klachtencommissie zendt binnen twee weken na ontvangst van het beroepschrift een bericht van ontvangst.  


Artikel 15. Wijze van behandelen 

1. Indien een beroepschrift geen betrekking heeft op een van de onderwerpen genoemd in artikel 1, zevende lid dan verklaart de klachtencommissie uw beroepschrift niet-ontvankelijk. 
2. Indien het beroepschrift ontvankelijk is worden de klager en de beklaagde uitgenodigd voor een hoorzitting. 
3. De klachtencommissie kan tevens inlichtingen inwinnen bij derden.  


Artikel 16. Beslissing 

De klachtencommissie neemt binnen zes weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing. 


Artikel 17 Mededeling

De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan de klager en de beklaagde.  


Artikel 18 Kopie naar Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Een kopie van het beroepschrift en de beslissing wordt verzonden aan de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Nieuws

 • Baumgart Sociaal Veilig: sociale dienstverleners

  Baumgart Sociaal Veilig gaat zich voortaan richten op de ondersteuning van zorgprofessionals.

  Lees meer
 • Actieplan Wapens en Jongeren

  Met het actieplan Wapens en Jongeren worden de handen ineengeslagen tegen wapengeweld en -bezit onder jongeren.

  Lees meer
 • Het dagelijkse digitale leven van jongeren met een licht verstandelijke beperking

  In de zorg voor en begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) is nog onvoldoende aandacht voor het digi

  Lees meer
Meer nieuws
 • Zorg en veiligheid

  Zorg en veiligheid

  Onze klanten in de zorgsector mogen van ons verwachten dat we ons zo goed als mogelijk voorbereiden op onze zorgtaak....

  Lees meer
 • Sociale veiligheid

  Sociale veiligheid

  Onze sociale invalshoek is goed te combineren met gastvrijheid en toezicht....

  Lees meer
 • Maatschappelijk betrokken

  Maatschappelijk betrokken

  Baumgart Sociaal Veilig is maatschappelijk betrokken. Dat blijkt onder meer uit onze ideële doelen....

  Lees meer
 • Fred van Zanen

  "Gastvrijheid is........aanvoelen, inleven, begrijpen."

  Fred van Zanen
 • Maud Baumgart

  "Veiligheid en dienstbaarheid gaan prima hand in hand"

  Maud Baumgart
 • Wieteke Drost (Trainer bij Baumgart)

  "Deëscaleren doe je met een vriendelijke uitstraling"

  Wieteke Drost (Trainer bij Baumgart)
 • Wieteke Drost (Trainer bij Baumgart)

  "Sociale veiligheid door het geven van duidelijkheid en het aangeven van grenzen."

  Wieteke Drost (Trainer bij Baumgart)

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.